UNICEF in je testament

Terug naar overzicht 2019-07-09

Duolegaat en successierechten

Met een duolegaat laat je minstens 50% van je bezittingen na aan één of meerdere goede doelen. Zij betalen alle successierechten, dus ook die van andere erfgenamen. Uiteraard moet het aandeel dat je aan het goede doel schenkt groot genoeg zijn, zodat het goede doel nog voldoende overhoudt nadat het de successierechten en andere kosten heeft betaald. Denk bijvoorbeeld aan 30 000 euro. Omdat UNICEF een instelling van openbaar nut is, betalen we minder successierechten.

Voorbeeld zonder duo-legaat in het Vlaamse Gewest
Tante X heeft 500.000€ (400.000€ aan UNICEF en 100.000€ aan neef Y)
UNICEF betaalt 8.5% op 400.000€ = 34.000€
Neef Y betaalt 45% op schijf 1 van 75.000€ = 33.750€
Neef Y betaalt 55% op schijf 2 van 25.000€ = 13.750€
UNICEF ontvangt 366.000€ en neef 52.500€
Totaal betaalde erfbelasting: 81.500€

Voorbeeld met duo-legaat in het Vlaamse Gewest
Tante X heeft 500.000€ (duo-legaat 440.000€ aan UNICEF en 60.000€ aan neef Y)
UNICEF betaalt 8.5% op 440.000€ = 37.400€
UNICEF betaalt successierechten van neef Y (45% op 60.000€) = 27.000€
UNICEF ontvangt 375.600€ en neef Y 60.000€
Totaal betaalde erfbelasting : 64.400€

Voorbeeld zonder duo-legaat in het Vlaamse Gewest
Oom X heeft 100.000€ en laat dit bedrag na aan zijn nicht Y.
Nicht Y betaalt 45% op schijf 1 van 75.000€ = 33.750€
Nicht Y betaalt 55% op schijf 2 van 25.000€= 13.750€
Nicht Y houdt 52.500€ over
Totaal betaalde erfbelasting: 47.500€

Voorbeeld met duo-legaat in het Vlaamse Gewest
Oom X heeft 100.000€.
Duo-legaat: 40.000€ aan UNICEF en 60.000€ aan zijn nicht Y.
UNICEF betaalt 8,5% op 40.000€ = 3.400€
UNICEF betaalt successierechten van nicht Y (45% op 60.000€)= 27.000€
Nicht Y houdt 60.000€ over en bovendien ontvangt UNICEF 9.600€
Totaal betaalde erfbelasting: 30.400€

Voor een volledig overzicht van de erfbelasting in Vlaanderen
Transparantie, ethiek en controle. Verschillende controles worden uitgevoerd :

  1. Interne audit bovenop de raad van bestuur
  2. Externe audit door een onafhankelijke bedrijfsrevisor
  3. Controle door de FOD Financiën
  4. Opvolging door UNICEF internationaal
  5. Neerlegging van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank
  6. Neerlegging van de jaarrekeningen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving
UNICEF België is een van de stichtende leden van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Concreet betekent dit dat alle donateurs, medewerkers en personeelsleden het recht hebben op informatie. Zij worden minstens één keer per jaar geïnformeerd over wat er met de ingezamelde fondsen gebeurt.

Meer informatie? Ga naar de website van het VEF

Meer info nodig?
Aarzel niet om advies te vragen! Contacteer uw notaris of onze verantwoordelijken voor het beheer van legaten Michel Lorge, Adjunct Algemeen Directeur, mlorge@unicef.be. U kunt ook bellen naar 02 230 59 70

Wij verzekeren u dat wij uw informatieaanvraag strikt vertrouwelijk behandelen
Gratis Gids