UNICEF in je testament

Terug naar overzicht 2019-08-26

Je testament opmaken in 4 stappen

Je testament goed regelen, dat is een geruststelling. Want alleen door je testament te schrijven, ben je er zeker van dat je wensen gerespecteerd zullen worden. Het is dus belangrijk, voor jezelf én je nabestaanden, dat je nu beslist over je erfenis. Je ziet er misschien tegenop, maar eens alles in orde is, krijg je meer gemoedsrust. Bovendien kan je op elk moment je testament nog wijzigen. Wat je vandaag beslist, kan je in de toekomst altijd veranderen. Met deze  4  stappen is alles zo geregeld. 

STAP 1: Breng je bezittingen in kaart

Schrijf de waarde van al je bezittingen op, zoals geld, aandelen, een huis, een appartement, grond, juwelen, een voertuig, verzamelingen,
 antiek, … 

STAP 2: Lijst je wettelijke erfgenamen op

Je ‘wettelijke erfgenamen’ zijn de erfgenamen die volgens de wet recht hebben op een deel van jouw bezittingen. Hieronder vallen je nog levende (plus)kinderen of ouders. En indien je (plus)kinderen niet meer leven, je kleinkinderen. 

STAP 3: Aan wie wil je wat geven?  

Door de nieuwe wetgeving rond het erfrecht, kan je over een groter deel van je erfenis zelf beslissen. Je kan dat deel geven aan een trouwe vriend(in), een behulpzame buur, een ver familielid of aan een goed doel.Het deel dat verplicht naar je (plus-)kinderen of ouders gaat, is dus kleiner geworden.

Kies je goed doel

Uiteraard wil je eerst zorgen voor je geliefden, maar misschien wil je meer doen en de wereld een beetje mooier maken. Dan kan je  UNICEF  opnemen in je testament.  Want zelfs met een deel van je vermogen, maak je al een groot verschil. Jij kan ervoor zorgen dat een kwetsbaar kind opgroeit zonder angst of honger en de kans krijgt om naar school te gaan. Jij kan een kind in nood een ander leven geven. Zo blijf je mooie dingen verwezenlijken, ook als je er niet meer bent. 

STAP  4: Schrijf je testament zelf en/of schakel een notaris in

Je kan je testament zelf opmaken. Maar het moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om geldig te zijn. Onze experts kunnen je daarbij helpen en een notaris zorgt voor extra zekerheid. Hij kan je testament registreren, zodat het niet verloren gaat of aangepast wordt zonder dat jij dat weet. Zorg wel dat je alle vorige stappen eerst doorlopen hebt en goed voorbereid bent voor je naar de notaris gaat.  

Wil je nog meer info over de opmaak van je testament of over UNICEF? Download dan de gratis testamentgids of contacteer gratis en vrijblijvend onze expert  Michel  Lorge. 

Bel ons gratis op het nummer 02 230 59 70
Gratis Gids